Estetik Cerrahi

Onko Plastik Cerrahi

Malign Melanom

Video Makaleler

İletişim

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

Melanom Tanısı Alan Hasta Ameliyata Nasıl Hazırlanır ?

Melanom birçok kanser türü ile karşılaştırığında öldürücü bir hastalık değildir, az sayıda hastada hayatı tehdit eder. Bunun başlıca sebebi ,çoğu melanomun deride görünen bir yerde olması nedeniyle erken tanı konmasıdır.

Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi Hastaların ve hasta yakınlarının çoğu melanom tanısı aldıklarında panik yaşarlar; Çünkü

*Kanser tanısı korkutucudur.

*Sosyal medyadaki bilgiler genel bilgilerdir, hasta kendi hastalığının özelliklerini bilmeden tarama yapar ve melanom ile ilgili yazıların çok rahatsızlık verici olduğunu görür.

*Nohut büyüklüğündeki bir deri lezyonunun ölümcül olabileceğini kimsenin aklı almaz.Bu ben zaten orada hep vardır,veya yeni belirip çok hızla değişmiştir, niye dikkat çekilmemiştir,niye söz dinlenmemiştir ve niye daha önce doktora gidilmemiştir endişesinin yol açtığı suçluluk ve pişmanlık hissi.

Bu aşamada hastanın doğru bilgilendirilmesi, hastanın doğru senaryoya konsantre olmasının sağlanması, spekülasyonlardan kaçınmasının tavsiye edilmesi ve erekirse psikolojik destek verilmesi.Hastanın kafasını karıştırmadan algoritmaların anlatılması.

Uzak metastaz taraması (M.metastaz) :Patoloji raporundaki bilgiler ve hastanın muayenesi ameliyat öncesi yapılması gereken tetkikleri ve ameliyatın şeklini belirler. Melanomda en önemli gösterge milimetre olarak kalınlıktır, in-situ veya 1 mm den ince melanomlarda herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.1 mm den kalın melanomlarda bazı tetkikler gerekebilir.

Patoloji raporundaki bilgiler ve hastanın klinik muayenesi klavuzluğunda

*Akciğer (düz akciğer filmi,akciğer bilgisayarlı tomografisi)

*Karın (Batın ultrasonografisi,batın bilgisayarlı tomografisi)

*Tüm vücut taraması (PET-BT, PET-CT)

*İlgili lenf bölgelerinin ultrasonografi ile kontrolü (özellikle baş-boyun melanomlarında)

*Kimi durumlarda MR

Bu incelemelerin hepsinin yaptırılmasına gerek yoktur, hekimin tedavi planlamasında neye ihtiyacı var ise bu tetkik istenir. Örneğin İn situ ve <0.76 mm melanomda herhangi radyolojik inceleme yapılmasına gerek yoktur.

Kan tahlili ve kanda tümör belirteçleri: Melanoma spesifik herhangi bir kan tahlili yoktur.

Ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri yaptırılır.

Evreleme :

Kısaca Evre I ve Evre II de hastalık lokaldir, yani bulunduğu yerde sınırlıdır, Evre III de hastalık lenf bezlerine metastaz yapmıştır , Evre IV de hastalık daha yaygındır. Her evre kendi içinde alt gruplara ayrılır.

Bu bilgiler ışığında hastanın cerrahi tedavisi planlanır.

Prof. Dr. Sıdıka Kurul

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul - 530 167 60 70 - skurul@estet.net -

© Estet.net 2003 - 2022

Yıldızposta Cad. Ayyıldız Sitesi A Blok, Gayrettepe / İstanbul
530 167 60 70 - skurul@estet.net -